e-Poster

Înscrieri Poster

regulamentul de înscrieri

Etape înscriere/Confirmare participanți Secțiunea e-POSTER STRESS CONGRESS 2021:

• Înscrierea și transmiterea abstractului: până pe data de 22.09.2021
• Confirmare Abstract: 22-24.09.2021
• Retransmiterea abstractelor pentru care s-au solicitat modificări: 24-27.09.2021
• Transmitere e-poster: 27–29.09.2021
• Retransmitere e-postere dacă s-au solicitat modificări: 29-30.09.2021

ABSTRACT – În funcție de tipul de E-POSTER dorit, abstractul va trebui adaptat din punct de vedere structural la una din cele 2 opțiuni: Raport de caz sau Studiu original/Meta-analiză.

Tip de abstract – Raport de caz (Structura: Introducere > Prezentare caz > Concluzie)

– În introducere se vor prezenta succint patologia și implicațiile acesteia în rândul populației. – Prezentarea cazului va trebui să conțină informații despre motivele internării, examenul fizic, investigațiile paraclinice respectiv diagnosticul diferențial și cel de certitudine. – În secțiunea de concluzii este de preferat să se evidențieze particularitățile cazului.

Tip de abstract – Studiu original / Meta-analiză (Structura: Introducere > Material si Metode > Rezultate > Concluzii)

– În introducere se vor prezenta obiectivul și utilitatea desfășurării studiului. – Secțiunea „Material si Metode” va cuprinde o descrierea a lotului de pacienți incluși în cadrul studiului, acțiunile întreprinse și analiza datelor. – Secțiunea „Rezultate” va cuprinde datele obținute în urma analizei datelor. – Concluziile vor evidenția importanța acestui studiu.

Reguli generale privind elaborarea ABSTRACTELOR:

– Abstractul nu trebuie să depășească 300 cuvinte. – Structura trebuie sa includă titlu autor / coautori si cuvinte cheie. – Fiecare abstract poate fi încărcat o sigură dată. – Un participant poate astfel încărca (și respectiv prezenta) un singur abstract. – Toate celelalte cadre medicale sau persoane implicate în realizarea abstractului vor fi trecuți drept coautori. – Coautorii care își doresc să participe la conferințe vor putea face acest lucru doar ca Participanți. – Abstractele și e-posterele vor fi redactate în limba română.

E-POSTER (POSTER ELECTRONIC): pe baza structurii abstractului depus și acceptat/validat de către comisie, se va elabora E-posterul astfel:

– Trebuie să fie configurate la una din următoarele 2 dimensiuni agreate: • A0 PORTET (dimensiuni= 33.1 in x 46.8 in) sau • A1 LANDSCAPE (dimensiuni= 33.1 in x 23.4 in). – Posterul poate fi construit în orice program de profil atât timp cât îndeplinește cerințele menționate anterior. – Oferim Template PowerPoint pentru cele 2 versiuni. – În ziua congresului va trebui să aduceți E-posterul pe un stick de memorie doar în format PDF, el urmând să fie afișat pe ecranul unui E-Board. – Titlul trebuie să fie același cu al abstractului înscris si recomandam ca acesta să fie scris în stil bolduit sau italic, iar fiecare cuvânt să fie scris cu litere mari. – Numele autorului și al coautorilor, precum și afilierea acestora trebuie să respecte ordinea din cadrul abstractului acceptat de către comisie. – Structura posterului trebuie să o respecte întocmai pe cea a abstractului. – Este important ca imaginile și graficele să aibă o calitate bună. – În materie de culoare a textului recomandăm negrul, pe fundal deschid la culoare (template oferit). – Dimensiunile recomandate ale fontului sunt după cum urmează: 60-70pt pentru titlu, 34–40pt pentru subtitluri, iar 24–34pt pentru restul. Aceste dimensiuni NU sunt însă obligatorii. – Sunt importante însă așezarea în pagină și aspectul general raportat la dimensiunile standard ale E-posterului, astfel încât să nu rămână spații libere sau dimpotrivă, ca aspectul general să nu fie unul excesiv de încărcat iar dimensiunile fontului prea mici pentru a fi citit la momentul afișării E-posterului pe ecranele dedicate (astfel recomandăm ca înainte de a trimite spre validare E-posterul dumneavoastră, să verificați așezarea finală în pagină a tuturor elementelor E-posterului pentru a obține un aspect general profesional, armonios încadrat, echilibrat și adaptat tuturor cerințelor standard mai sus enumerate).

> Template A0> Template A1

MULT SUCCES TUTUROR!

  Tip de abstract

  Nume

  E-mail

  Telefon

  Titlu prezentare

  Autori / Co-autori

  Abstract (maxim 300 de cuvinte)

  Cuvinte Cheie

  Incarcă Poster Electronic (opțional)

  Începând cu data de 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Fundația Ana Aslan Internațional are nevoie de consimţământul Dvs. pentru a prelucra datele cu caracter personal necesare pentru înscriere. Pentru mai multe informații consultați Politica de Confidentialitate.
  Sunt de acordNu sunt de acord

  Sunt de acord să primesc și alte comunicări ulterioare ce țin de activitatea Fundației, Stress Congress, newsletter, prin e-mail și telefon.