e-Poster

Etape înscriere/Confirmare participanți Secțiunea e-POSTER STRESS CONGRESS 2023:

• Transmiterea abstractului: până pe data de 14 august 2023.
• Confirmare abstract
: 27 august 2023
• Retransmiterea abstractelor pentru cele la care s-au solicitat modificări: 20 august 2023
• Aprobarea formei finale a abstractelor din partea echipei desemnate de verificare/corecture/aprobare a sesiunii de E-poster a congresului și încărcarea oficială a acestora pe platforma dedicată a evenimentului de către fiecare participant în parte: 27 august 2023
• Transmitere versiune finală E-POSTER: 20 septembrie 2023.
• Jurizare: 21-22.09.2023
Desemnarea câștigătorilor și anunțarea lor pentru pregătirea prezentării orale + proiecție a e-posterului care va fi prezentată în ultima zi a Congresului.

ABSTRACT – În funcție de tipul de E-POSTER dorit, abstractul va trebui adaptat din punct de vedere structural la una din cele 2 opțiuni: Raport de caz sau Studiu original/Meta-analiză.

Tip de abstract – Raport de caz (Structura: Introducere > Prezentare caz > Concluzie)

– În introducere se vor prezenta succint patologia și implicațiile acesteia în rândul populației. – Prezentarea cazului va trebui să conțină informații despre motivele internării, examenul fizic, investigațiile paraclinice respectiv diagnosticul diferențial și cel de certitudine. – În secțiunea de concluzii este de preferat să se evidențieze particularitățile cazului.

Tip de abstract – Studiu original / Meta-analiză (Structura: Introducere > Material si Metode > Rezultate > Concluzii)

– În introducere se vor prezenta obiectivul și utilitatea desfășurării studiului. – Secțiunea „Material si Metode” va cuprinde o descrierea a lotului de pacienți incluși în cadrul studiului, acțiunile întreprinse și analiza datelor. – Secțiunea „Rezultate” va cuprinde datele obținute în urma analizei datelor. – Concluziile vor evidenția importanța acestui studiu.

Reguli generale privind elaborarea ABSTRACTELOR:

– Abstractul nu trebuie să depășească 300 cuvinte. – Structura trebuie sa includă titlu autor / coautori si cuvinte cheie. – Fiecare abstract poate fi încărcat o sigură dată. – Un participant poate astfel încărca (și respectiv prezenta) un singur abstract. – Toate celelalte cadre medicale sau persoane implicate în realizarea abstractului vor fi trecuți drept coautori. – Coautorii care își doresc să participe la conferințe vor putea face acest lucru doar ca Participanți. – Abstractele și e-posterele vor fi redactate în limba română.

E-POSTER (POSTER ELECTRONIC): pe baza structurii abstractului depus și acceptat/validat de către comisie, se va elabora E-posterul conform regulamentului de mai jos.

Regulament & Informații e-Postere

MULT SUCCES TUTUROR!

> Template A0> Template A1

  Tip de abstract

  Metoda de transmitere

  Nume

  E-mail

  Telefon

  Titlu prezentare

  Autori / Co-autori

  Abstract (maxim 300 de cuvinte)

  Cuvinte Cheie

  Incarcă Poster Electronic (opțional)

  Începând cu data de 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Fundația Ana Aslan Internațional are nevoie de consimţământul Dvs. pentru a prelucra datele cu caracter personal necesare pentru înscriere. Pentru mai multe informații consultați

  Politica de Confidentialitate.

  Sunt de acordNu sunt de acord

  Sunt de acord să primesc și alte comunicări ulterioare ce țin de activitatea Fundației, Stress Congress, newsletter, prin e-mail și telefon .

  DANU